Legenda

 • Terroryzm
 • Wypadek
 • Konflikt zbrojny
 • Katastrofa lotnicza
 • Katastrofa kolejowa
 • Katastrofa morska
 • Trzęsienie ziemii
 • Powódź
 • Tornado
 • Wulkan
 • Lawina śnieżna
 • Pożar
 • Inne